1. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

1. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ
11-12 Haziran 2016, ODTÜ Felsefe Bölümü, Ankara, Türkiye
Bildiri Özetleri için İlk Çağrı
Son teslim tarihi: 25 Nisan, 2016

Bu lisansüstü felsefe kongresi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine için düzenlenmiştir. Bu kongrenin Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıların çağdaş felsefi problemler üzerine tartışmak için bir araya getirmesini hedefliyoruz. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışması ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.
1. Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeye özellikle teşvik etmek isteriz.
2. Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.
3. Bildiri özetlerinin anonim şekilde hazırlanması gerekmektedir. Tanınmanıza yol açabilecek hiçbir şeyi özet metninize koymayınız. Genişletilmiş özetler 650-1,000 kelime arasında olmalıdır. Bu sayede bildirinizin argümanı açık hale gelecektir. Epostanızın gövdesini lütfen 5 adet anahtar sözcük yazınız. Özetinizi göndermeden önce daha önce herhangi bir akademik felsefe konferansına/kongresine konuşmacı olarak dahil olmuş bir arkadaşınızdan geribildirim alarak gerekirse ona göre özetinizi gözden geçirdikten sonra bir de daha önce bu türden konferanslarda hakemlik yapmış olan bir hocanıza özetinizi kontrol ettirmenizi kuvvetle öneririz.
4. Tüm özetler 25 dakikalık bir konuşmaya göre hazırlanmalıdır. 25 dakikalık bir sunumu 20 dakikalık bir soru-cevap ve tartışma kısmı izleyecektir.
5. Özetlerinizi lütfen “odtufelsefe.lisansustukongre@gmail.com” adresine “25 Nisan saat 23:59” tarihine kadar gönderiniz. Değerlendirme sonuçları 10 Mayıs tarihinden önce “olumlu” veya “olumsuz” olarak bildirilecek; ama hakem değerlendirmeleri paylaşılmayacaktır.
6. Gönderdiğiniz epostanın gövdesinde lütfen tam adınızı, bildirinizin başlığını, en sık kullandığınız eposta adresini, kurumsal mensubiyetinizi, eğitimizin hangi aşamasında olduğunuzu ve bu konferanstan nasıl haberdar olduğunuzu belirtiniz.
7. Epostanızın konu kısmına lütfen “2016 Konferans_Teslim” yazınız. Sadece MS Word veya PDF dosyası şeklinde dosya ekleyiniz.
8. Lütfen gerekli güncellemeleri, ek bilgileri ve ek kaynakları web sayfamızdan takip ediniz. http://www. lisansustukongre.phil.metu.edu.tr
9. Bildiri özeti kabul edilenler için 10 ve 11 Haziran tarihlerinde Ankara’da konaklama tarafımızdan ayarlanacaktır.
10. Eş zamanlı oturumlar olmayacaktır. Özetler hakkındaki son kabul ve ret değerlendirmeleri, özetlerin konunun uzmanı en az iki hakeme gönderilerek 1-5 arası verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak oluşacak listede en üstte yer alan 12 özetin kabulü ile gerçekleşecektir.
Her türlü sorunuzu serdal82@gmail.com adresine yöneltebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir