Düzenleme Kurulu

Arş. Gör. Cenk Özdağ (ODTÜ)
Arş. Gör. Oğuz Akçelik (ODTÜ)
Arş. Gör. M. Taylan Cüyaz (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)