II. ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi (7-8 Aralık 2017)

2017 yılında düzenlemiş olduğumuz bir önceki kongremiz ile ilgili temel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

2. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Tarih: 7-8 Aralık 2017
Yer: ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), D Salonu

Bu lisansüstü felsefe kongresi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine imkan vermek için düzenlenmiştir. Bu kongre Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıları çağdaş felsefi problemler üzerine tartıştırmak için bir araya getirecektir. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışmasını sağlamayı ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.

Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeleri için teşvik etmek isteriz.

Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.

İkinci ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı

7 Aralık Perşembe

9:30-10:00 Kongre Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Aret Karademir / ODTÜ Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı
10:30-11:30 Aliyar Özercan: “Bir Hatanın Peşinde” / Bartın Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
11:30-11:45 15 dk. Ara
11:45-12:45 Elif Karakoç: “İnsandışı Hayvan Türlerinde Önermesel Durumlar” / ODTÜ Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
12:45-14:00 Yemek arası
14:00-15:00 Merve Atakan: “Hayao Miyazaki Sineması Dişil Karakterlerinin Felsefi Analizi” / Akdeniz Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
15:00-15:15 15 dk. Ara
15:15-16:15 Mustafa Efe Ateş: “Matematiksel Modellemenin Aşamaları ve İşlevleri” / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
16:15-16:30 15 dk. Ara
16:30-17:30 Onur Özcan: “Quentin Meillassoux’nun Sonluluktan Sonrası’nda Mutlak İdealizm İçerisine Hapsolmayan Bir Spekülasyonun İmkanı” / Galatasaray Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi

8 Aralık Cuma

10:00-11:00 Aziz Ardıç: “Dilde Hakikat Hegemonyası ve Yaşam” / İstanbul Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
11:00-11:15 15 dk. Ara
11:15-12:15 Ozan Çılgın: “Yeni Kantçılarla Heidegger Arasında Kant’ın Felsefi Pozisyonu ve Kant Felsefesinin Neliği” / Yeditepe Üniversitesi Felsefe Doktora Öğrencisi
12:15-14:00 Yemek arası
14:00-15:00 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Elgin / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü
15:00-15:15 15 dk. Ara
15:15-16:15 Necdet Yıldız: “Nietzsche’de ‘Arı Öznenin Eleştirisi’” / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
16:15-16:30 15 dk. Ara
16:30-17:30 Neşe Aksoy: “Descartes’ın Metafizik Üzerine Düşünceler’inde Özgürlüğün İmkanı ve Sınırları Üzerine” / MSGSÜ Felsefe Doktora Öğrencisi

Düzenleme Kurulu
Arş. Gör. Oğuz Akçelik (ODTÜ)
Arş. Gör. Cenk Özdağ (ODTÜ)
Dr. Selma Aydın Bayram (ODTÜ)
Arş. Gör. Serdal Tümkaya (ODTÜ)
Araştırmacı, Sezen Altuğ (LCO, ODTÜ)
Araştırmacı, M. Taylan Cüyaz (İD Bilkent Üniversitesi)