I. ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi (11-12 Haziran 2016)

2016 yılında düzenlemiş olduğumuz kongremiz ile ilgili temel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

1. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Tarih: 11-12 Haziran 2016
Yer: ODTÜ, Beşeri Bilimler Bölümü B14 Anfisi

Bu lisansüstü felsefe kongresi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine imkan vermek için düzenlenmiştir. Bu kongre Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıları çağdaş felsefi problemler üzerine tartıştırmak için bir araya getirecektir. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışmasını sağlamayı ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.

Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeleri için teşvik etmek isteriz.

Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.

Birinci ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı

Düzenleme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demir

Dr. Selma Aydın Bayram (ODTÜ)

Arş. Gör. Cenk Özdağ (ODTÜ)

Arş. Gör. Oğuz Akçelik (ODTÜ)
Arş. Gör. Serdal Tümkaya (ODTÜ)

Araştırmacı, Sezen Altuğ (LCO, ODTÜ)