Ana Sayfa

II. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Tarih: 7-8 Aralık 2017
Yer: ODTÜ, Kültür ve Kongre Merkezi (KKM), D Salonu

Duyuru: Özetlerin Gönderim Tarihleri 5 Kasım 2017’ye kadar uzatılmıştır.

Bu lisansüstü felsefe kongresinin ikincisi dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkı sunabilmelerine imkan vermeleri için düzenlenecektir. Bu kongre Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıları çağdaş felsefi problemler üzerine tartıştırmak için bir araya getirecektir. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışmasını sağlamayı ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.

Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeleri için teşvik etmek isteriz.

Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.