Ana Sayfa

IV. ODTÜ LİSANSÜSTÜ FELSEFE ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Tarih: 11 Mayıs 2019
Yer: ODTÜ, Beşeri Bilimler Binası B14

Son Gönderim tarihi 17 Nisan 2019’a uzatılmıştır.

Bu lisansüstü felsefe kongresinin dördüncüsü dünyanın her bir köşesinden Türkçe bilen lisansüstü öğrencilerinin Türkçe felsefenin en yüksek standartlarda yapıldığı yeni bir dönemin oluşturulmasına katkıda bulunma amacıyla düzenlenecektir. Bu kongre Türkiye ve ötesindeki genç araştırmacıları çağdaş felsefi problemler üzerine tartıştırmak için bir araya getirecektir. Bu sayede benzer konular üzerine çalışan genç araştırmacıların birbiriyle tanışmasını sağlamayı ve derinleşen işbirliklerine gidebilmesinin önünü açmayı ümit ediyoruz.

Tüm yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile son sınıfta okuyan lisans öğrencileri Türkçe bildiri özeti gönderebilirler. Yurtdışında eğitimlerine devam eden arkadaşlarımızı da özet göndermeleri için teşvik etmek isteriz.

Hiçbir konu sınırlaması yoktur. Felsefenin her alanı, her türden felsefi ekol ve düşünceye eşit davranılacaktır.