Program

III. ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı

15 Aralık 2018 Cumartesi
B14

9.30-10.00 Kayıt ve Açılış Konuşması: ODTÜ Felsefe Bölümü

10.00-10.45 Ali Berk İDİL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Moore’un Metaetik Açısından Önemi

10.45-11.00 Ara

11.00-11.45 Burcu KARAEL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Plastik Sanatlar ve Dil Felsefesinin Kesişimi Üzerine Bir İnceleme: Plastik Sanat Eserlerinin Dilsel Boyutu Olarak Adı ya da Adsızlığı

11.45-12.00 Ara

12.00-12.45 Baran KAPLAN (ODTÜ Felsefe Bölümü) Tractatus Logico-Philosophicus ve Defterler (1914-1916) Bağlamında Dünyanın Gönderimi (Bedeutung) ve Anlamına (Sinn) Dair Bir Soruşturma

12.45-14.15 Öğle Yemeği

14.15-15.00 Davetli Konuşmacı: Dr. Refik GÜREMEN

15.00-15.15 Ara

15.15-16.00 Eda TUNCEL (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü) Aydınlanma İdeali Bağlamında Kant’ın Otonomi Kavramının Güncel Bir Yorumu

16.00-16.15 Ara

16.15-.17.00 Alican BAŞDEMİR (İ.D. Bilkent Üniversitesi) Ontik ve Epistemik Bilimsel Açıklama Yaklaşımlarının Mekanistik Bir Değerlendirmesi

17.00-17.15 Ara

17.15-18.00 Zühtü Can SOYSAL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Hakikatin Şeceresi