Program

III. ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı

15 Aralık 2018 Cumartesi
B14

Kongre Kayıt ve Açılış Konuşması: ODTÜ Felsefe Bölümü
Ali Berk İDİL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Moore’un Metaetik Açısından Önemi
Burcu KARAEL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Plastik Sanatlar ve Dil Felsefesinin Kesişimi Üzerine Bir İnceleme: Plastik Sanat Eserlerinin Dilsel Boyutu Olarak Adı ya da Adsızlığı
Davetli Konuşmacı: Dr. Refik GÜREMEN
Baran KAPLAN (ODTÜ Felsefe Bölümü) Tractatus Logico-Philosophicus ve Defterler (1914-1916) Bağlamında Dünyanın Gönderimi (Bedeutung) ve Anlamına (Sinn) Dair Bir Soruşturma
Eda TUNCEL (Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü) Aydınlanma İdeali Bağlamında Kant’ın Otonomi Kavramının Güncel Bir Yorumu
Alican BAŞDEMİR (İ.D. Bilkent Üniversitesi) Ontik ve Epistemik Bilimsel Açıklama Yaklaşımlarının Mekanistik Bir Değerlendirmesi
Zühtü Can SOYSAL (ODTÜ Felsefe Bölümü) Hakikatin Şeceresi