Program

İkinci ODTÜ Lisansüstü Felsefe Öğrencileri Kongresi Programı

7 Aralık Perşembe

9:30-10:00 Kongre Kayıt
10:00-10:30 Açılış Konuşması: Yrd. Doç. Dr. Aret Karademir / ODTÜ Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı
10:30-11:30 Aliyar Özercan: “Bir Hatanın Peşinde” / Bartın Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
11:30-11:45 15 dk. Ara
11:45-12:45 Elif Karakoç: “İnsandışı Hayvan Türlerinde Önermesel Durumlar” / ODTÜ Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
12:45-14:00 Yemek arası
14:00-15:00 Merve Atakan: “Hayao Miyazaki Sineması Dişil Karakterlerinin Felsefi Analizi” / Akdeniz Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
15:00-15:15 15 dk. Ara
15:15-16:15 Mustafa Efe Ateş: “Matematiksel Modellemenin Aşamaları ve İşlevleri” / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
16:15-16:30 15 dk. Ara
16:30-17:30 Onur Özcan: “Quentin Meillassoux’nun Sonluluktan Sonrası’nda Mutlak İdealizm İçerisine Hapsolmayan Bir Spekülasyonun İmkanı” / Galatasaray Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi

8 Aralık Cuma

10:00-11:00 Aziz Ardıç: “Dilde Hakikat Hegemonyası ve Yaşam” / İstanbul Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans Öğrencisi
11:00-11:15 15 dk. Ara
11:15-12:15 Ozan Çılgın: “Yeni Kantçılarla Heidegger Arasında Kant’ın Felsefi Pozisyonu ve Kant Felsefesinin Neliği” / Yeditepe Üniversitesi Felsefe Doktora Öğrencisi
12:15-14:00 Yemek arası
14:00-15:00 Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Elgin / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Felsefe Bölümü
15:00-15:15 15 dk. Ara
15:15-16:15 Necdet Yıldız: “Nietzsche’de ‘Arı Öznenin Eleştirisi'” / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi
16:15-16:30 15 dk. Ara
16:30-17:30 Neşe Aksoy: “Descartes’ın Metafizik Üzerine Düşünceler’inde Özgürlüğün İmkanı ve Sınırları Üzerine” / MSGSÜ Felsefe Doktora Öğrencisi